2017-06-07

Rada Programowa

Rada Programowa Dzielnicowego Domu Kultury jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora w zakresie prowadzenia Domu Kultury. Na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXXI/388/17 została powołana Rada Programowa Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich w składzie:

 

  1. Tadeusz Wieczorek
  2. Stanisław Krauza
  3. Helena Warczok
  4. Andrzej Wymysło
  5. Jacek Bryś
  6. Jacek Skopp
  7. Teresa Oleszko