2017-06-07

Organizacja i forma prawna

 • Pełna nazwa :
  • Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich
 • Forma prawna :
  • Samorządowa instytucja kultury
 • Data utworzenia :
  • 24.01.1992 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich
 • Wpisany do :
  • rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, pod poz. 2 w dniu 9 marca 1992 r.
 • Organizator :
  • Gmina Piekary Śląskie
 • Adres siedziby :  
  • 41-946 Piekary Śląskie  ul. Roździeńskiego 99
 • Obiekty prowadzenia działalności :
Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich
ul. Roździeńskiego 99       41-946 Piekary Śl.
 
Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich
ul. Szymanowskiego 2 B  41-948 Piekary Śl.