2017-06-07

Majątek

Wartość księgowa brutto środków trawłych według stanu na 31 grudnia 2013 r. :

 1. Budynki i lokale – 1.375.957,16
 2. Urządzenia techniczne i maszyny – 91.852,61
 3. Rzeczowe środki trawłe – 9.597,00
 4. Pozostałe środki trawłe - 150.318,09
 5. Wartości niematerialne i prawne – 1.451,75

Łączna wartość majatku brutto wynosi – 1.629,176,61 zł

 

Wartość księgowa brutto środków trawłych według stanu na 31 grudnia 2014 r. :

 1. Budynki i lokale – 1.391.305,91
 2. Urządzenia techniczne i maszyny – 95.567,37
 3. Rzeczowe środki trawłe – 9.597,00
 4. Pozostałe środki trawłe – 154.714,27
 5. Wartości niematerialne i prawne – 1.451,75

Łączna wartość majatku brutto wynosi – 1.652.636,30 zł

 

Wartość księgowa brutto środków trawłych według stanu na 31 grudnia 2015 r. :

 1. Budynki i lokale – 1.391.305,91
 2. Urządzenia techniczne i maszyny – 95.567,37
 3. Rzeczowe środki trawłe – 9.597,00
 4. Pozostałe środki trawłe – 156.150,42
 5. Wartości niematerialne i prawne – 1.451,75

Łączna wartość majatku brutto wynosi – 1.654.072,45 zł

 

Wartość księgowa brutto środków trwałych według stanu na 31 grudnia 2016 r. :
 1.  Budynki i lokale – 1.391.305,91
 2.  Urządzenia techniczne i maszyny – 95.567,37
 3.  Rzeczowe środki trwałe – 9.597,00
 4.  Pozostałe środki trwałe – 161.579,73
 5.  Wartości niematerialne i prawne – 1.451,75

 

Łączna wartość majątku brutto wynosi – 1.659.501,76 zł